Communicatie

Email is uit ons dagelijks leven nauwelijks meer weg te denken. Ook binnen de communicatie in onze club is Email niet meer weg te denken. Voor onze dagdagelijkse communicatie gebruikt onze club mailadressen met domeinnaam @basketmalle.be

Helaas heeft het gemak waarmee we mailtjes naar elkaar kunnen sturen ook een keerzijde. Er wordt namelijk ontzettend veel ongewenste mail verstuurd.

Gelukkig zijn er technische hulpmiddelen, zoals spamfilters, die ervoor zorgen dat we dagelijks niet een paar uur kwijt zijn met het verwijderen van die troep. Maar die spamfilters zijn soms net iets te ijverig, waardoor een mailtje dat met de beste bedoelingen is verstuurd, als ongewenst wordt aangemerkt.

Om ervoor te zorgen dat mailtjes die je zeker wilt ontvangen niet in een filter blijven hangen, kun je je mailprogramma zo instellen dat het die mailtjes altijd doorlaat.

Hieronder zie je hoe je bij verscheidene mailprogramma’s en -providers kunt instellen dat je mail van bepaalde afzenders altijd wilt ontvangen. Kijk even welke beschrijving voor jou van toepassing is en volg dan de eenvoudige aanwijzingen. Succes!

1) Als je al een mailtje hebt ontvangen van de betreffende afzender: klik met de rechtermuisknop op het mailtje, kies voor ‘Ongewenste e-mail’ en dan voor ‘domein van de afzender nooit blokkeren’. (@basketmalle.be)

2) Via de menubalk en tabblad ‘Start’, kies je voor ‘ongewenste email”, gevolgd door ‘opties voor ongewenste email’
In de volgende menu kies je voor tab ‘veilige afzender’. Hier kies je voor ‘toevoegen’ en voeg je het domein ‘@basketmalle’ toe aan je lijst met veilige afzender.

Als je bent ingelogd in je Gmail-account, klik je op ‘Filter maken’ en typ of plak de betreffende afzender in het veld achter ‘Van:’. In dit geval zijn dat dus mailadressen met domein @basketmalle.be. Klik dan op ‘Volgende stap >>’.

Je ziet nu een aantal checkboxen die je kunt aanvinken. Vink hier de checkbox vóór ‘Nooit naar Spam zenden’ aan. Als je de mails van deze afzender wilt onderscheiden van de rest, vink je ook de checkbox vóór ‘Ster toevoegen’ aan. Klik nu op ‘Filter maken’. Het filter is nu gereed.

Vervolgens klik je aan de linkerkant op ‘Contactpersonen’. Linksboven zie je een afbeelding van een poppetje met een plus-teken. Klik op die afbeelding. In het venster dat verschijnt kun je allerlei gegevens invoeren. Belangrijk is dat je in ieder geval het emailadres van de afzender, in dit geval dus mailadressen met domein @basketmalle.be, onder ‘E-mail’ typt of plakt.

Als je klaar bent met het invoeren, klik je op ‘Opslaan’.

Klik rechtsboven op ‘Opties’ en vervolgens op ‘Meer opties’. Onder het kopje ‘Ongewenste e-mail’ klik je op ‘Veilige en geblokkeerde afzenders’. Klik in het volgende venster op ‘Veilige afzenders’. In het veld onder ‘De afzender of het domein dat je wilt markeren als veilig:’ typ of plak je de betreffende afzender. In dit geval zijn dat dus mailadressen met domein @basketmalle.be. Klik dan op ‘Aan lijst toevoegen >>’.

Vervolgens klik je aan de linkerkant op ‘Contactpersonen’. Klik bovenin op ‘Nieuw’. In het venster dat verschijnt kun je allerlei gegevens invoeren. Typ of plak in ieder geval het betreffende emailadres achter ‘Privé e-mailadres’. In dit geval zijn dat dus mailadressen met domein @basketmalle.be. Als je klaar bent met het invoeren klik je onderin op ‘Opslaan’.

Eerst gaan we de afzender toevoegen aan je adresboek. Ga daarvoor naar het menu ‘Extra’ en kies voor ‘Adresboek’. In het volgende venster klik je op ‘Nieuwe kaart’. Vervolgens kun je allerlei gegevens gaan invoeren. Het belangrijkste voor nu is dat je achter ‘E-mail’ het betreffende emailadres typt of plakt. In dit geval zijn dat mailadressen met domein @basketmalle.be.

Hoe je de volgende stap doet, hangt af van het feit of je al een mailtje van die afzender hebt ontvangen of niet.

Hoe je de volgende stap doet, hangt af van het feit of je al een mailtje van die afzender hebt ontvangen of niet.

Als je al een mailtje hebt ontvangen van de betreffende afzender, kies dan voor methode 1.

Als je nog geen mailtje hebt ontvangen van de betreffende afzender, kies dan voor methode 2.

Methode 1: Heb je al een mailtje ontvangen, klik dan in je lijst met mailtjes met je rechtermuisknop op dit bericht. Ga naar ‘Markeren’ en kies voor ‘Als gewenst bericht’.

Methode 2: Heb je nog geen mailtje ontvangen, maar heb je wel het adres van de afzender, ga dan naar het menu ‘Extra’ en kies voor ‘Berichtenfilters…’. Klik op ‘Nieuw…’.

In het volgende scherm selecteer je in het menu linksboven ‘Van’. In het menu daarnaast selecteer je ‘bevat’ of ‘is’. In het invulveld dat daarnaast staat, typ of plak je het emailadres waar het om gaat. In dit geval zijn dat dus mailadressen met domein @basketmalle.be .

Onder ‘Deze acties uitvoeren:’ selecteer je in het eerste menu ‘Ongewenst-berichtstatus instellen op’ en in het menu daarnaast selecteer je ‘Geen ongewenst bericht’.