Documenten

Verzekeringstechnisch ben je verplicht om elk seizoen een medisch getuigschrift door je huisarts te laten invullen. Zonder dit getuigschrift kan je niet deelnemen aan wedstrijden. Het ingevulde getuigschrift dien je in te scannen en te bezorgen aan medical@basketmalle.be

Scan het document in met zo weinig mogelijk witranden rond het getuigschrift.
Een duidelijke en propere foto mag ook, snij de afbeelding in dat geval bij tot enkel de medische fiche.
Het bestand mag niet groter zijn dan 200kb
Zorg er tevens voor dat alles correct is ingevuld.
Het Riziv nummer van de huisarts moet duidelijk weergegeven worden.
Download getuigschrift

Om een club te organiseren, zijn er allerlei zaken nodig. Alles begint met onze missie en visie.

Wij hanteren het motto “goede afspraken maakt de beste vrienden”. We hebben dan ook een statuuthuishoudelijk reglement en een afsprakennota. Omwille van de vrijwilligerswetgeving hebben wij ook een organisatienota.

Daarin vind u de zaken die wij u verplicht moeten mededelen overeenkomstig deze wetgeving. Allemaal éénvoudige zaken, die er voor moet zorgen dat alle betrokkenen weten wat hun rechten, maar ook wat hun plichten zijn.

Ongeval tijdens training of wedstrijd?
Bezorg onderstaand aangifteformulier binnen de 7 dagen aan onze verzekeringsspecialist Peter van der Waal.

Download het aangifteformulier hier: Aangifteformulier Ethias

digitaal wedstrijdformulier training