Missie & Visie

Basket Malle vzw wil jong en oud, jongens en meisjes de kans bieden basketbal te leren en te spelen in een familiale clubsfeer met respect voor ieders mogelijkheden. Wij wensen te staan voor een degelijke jeugdopleiding binnen een gezonde en veilige omgeving met aandacht voor lichamelijke en mentale aspecten.

  • Plaatst de jeugdopleiding centraal met als doel de aanwezige talenten van de jeugdspelers optimaal te ontwikkelen zodat er een vlotte doorstroming ontstaat van jeugdspelers naar het fanionteam.
  • Tracht in elke jeugdcategorie te streven naar min. 1 ploeg, liefst 2 om maximale speelgelegenheid te garanderen met aangepaste spelconcepten voor elke leeftijdsgroep.
  • Staat open voor samenwerking met scholen en andere clubs om het jeugdbasket in onze regio te promoten.
  • Draagt het FUN, welbevinden en het leren basketbal spelen van onze jeugdspelers hoog in het vaandel. Daarom zijn wij steeds op zoek naar aangepaste vormen waarin onze jeugdspelers zich maximaal kunnen ontwikkelen.
  • Wenst te werken met kindvriendelijke, ruimdenkende coaches die bereid zijn om zich bij te scholen en zich voor langere periode aan de club willen binden.
  • Streeft naar een hecht coachesteam die samen de opleidingsvisie uitvoeren, evalueren en bijsturen in samenspraak met de jeugdsportco├Ârdinator.
  • Tracht creatieve, fundamenteel technisch sterke spelers en speelsters te vormen die in staat zijn te trainen en te spelen in een teamverband met een gezonde wil om te winnen waarbij fairplay centraal staat.
  • Wil staan voor een club met een familiale sfeer waar spelers en speelsters in staat moeten zijn een gezond evenwicht te vinden in studies en aanwezigheid op de club.
  • Wil via nevenactiviteiten enerzijds de club gezond houden, anderzijds alle leden dichter bij elkander brengen in een optimale sfeer.