11e Quiz Basket Malle

Reusable Calendar Icon
februari 2019 22

Inschrijven

  • stel een team samen van max. 6 personen
  • bedenk een leuke, originele ploegnaam
  • geef deze op aan Kris Jacobs via mail (kris_jacobs@telenet.be) of telefoon (0495 26 80 59)